تالار عاشقانه ی تنهاییبه سلامتیه اون دختری که Prado جلوش ترمز زد...

توجه نکرد...

حتی کنجکاو نشد ببینه کیه...

رفت جلوتر با دوچرخه با عشقش رفتن چیتگر عشق و حال...

و لعنت به پسرایی که فکر میکنن اینجور دخترا رو میشه با پول خرید...